De Arbo-wet verplicht de werkgever zich te laten bijstaan door voldoende medewerkers die door hem, in overleg met het personeel, zijn aangewezen als bedrijfshulpverlener. Bedrijfshulpverleners (BHV'ers) zijn medewerkers die een speciale cursus hebben gevolgd in levensreddende eerste hulp, brandbestrijding, ontruiming, en communicatie met externe hulpverleners.

Waarom dit product?

Een werkgever is verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van zijn medewerkers en van derden, zoals bezoekers, klanten, stagiaires, inhuurkrachten, etc. Als er zich een calamiteit voordoet, is het belangrijk om mensen in huis te hebben die weten hoe ze op zo'n moment moeten handelen. Elk bedrijf heeft daarom één of meer bedrijfshulpverleners nodig. Een praktijkgerichte BHV-opleiding is daarbij onontbeerlijk en bovendien wettelijk verplicht.

Voor wie is dit product?

In elk bedrijf, dat werknemers in dienst heeft of waar bezoekers komen, moeten voldoende BHV’ers zijn. Er moet in het bedrijf altijd een bedrijfshulpverlener aanwezig en beschikbaar zijn, ook tijdens vakanties en ziekte van de BHV’er. Het is dus verstandig om meer dan één BHV’er te hebben. Het exacte aantal kunnen onze adviseurs bepalen aan de hand van de RI&E van uw bedrijf.

Wat is uw resultaat?

Na het volgen van de opleiding of herhaling BHV, is de kandidaat in staat de drie hoofdtaken van de bedrijfshulpverlener te kennen en in praktijk te brengen. Deze taken zijn:

· Het verlenen van eerste hulp binnen drie minuten na de eerste melding.

· Het bestrijden van een beginnende brand vier minuten na de eerste melding.

· Het evacueren van personeel en bezoekers uit het bedrijf.

Als de kandidaat geslaagd is voor het examen dat bij de opleiding hoort, ontvangt hij of zij een BHV-diploma en eventueel een BHV-pasje. Bij de herhaling hoeft geen examen te worden gemaakt. Kandidaten krijgen een diploma als ze aanwezig zijn geweest.

Als uw bedrijf eenmaal in ons bestand is opgenomen, houden wij voor u bij wanneer de bedrijfshulpverleners weer op herhaling dienen te komen. Uw bedrijf ontvangt tijdig bericht over de noodzakelijke herhalingscursus waarbij een aantal data worden meegestuurd waarop u de bedrijfshulpverleners kunt inschrijven.

Wat is onze aanpak?

De opleiding tot bedrijfshulpverlener wordt in twee dagen gegeven in een speciaal daarvoor ingericht trainingscentrum (in Purmerend). Hier zijn alle faciliteiten voorhanden om de opleiding in de juiste sfeer en omgeving te geven. Tijdens de opleiding worden de onderwerpen behandeld die tot de hoofdtaken van de BHV’er worden gerekend. Een dag worden de EHBO handelingen behandeld en een dag komen de onderdelen Brand, ontruiming en communicatie aan de orde. De blusoefeningen worden in een praktijkhal gehouden waarbij realistische situaties nagebootst kunnen worden. Inhoudelijk gaat het om:

· Het herkennen van een levensbedreigende situatie en het toepassen van de juiste hulp om de situatie te stabiliseren.

· Het inschatten van een incident en de gevolgen ervan alsmede het alarmeren van hulpdiensten.

· Herkennen van brand(gevaar) en het bestrijden ervan door middel van kleine blusmiddelen.

Aan het einde van iedere opleidingsdag wordt een examen van het betreffende onderdeel afgenomen, dit examen bestaat uit 30 meerkeuzevragen. 

De herhalingscursus duurt één dag. Eén dagdeel worden de Levensreddende Eerste Handelingen herhaald en één dagdeel worden de onderwerpen Brand, Ontruiming en Communicatie weer opgefrist. Tijdens de herhalingscursus worden onderwerpen behandeld die inhoudelijk noodzakelijk zijn voor handhaving van het diploma BHV en zaken die door de cursisten worden aangedragen over onderwerpen die zij het afgelopen jaar hebben meegemaakt.

Omdat het belangrijk is dat de Bedrijfshulpverleners gemotiveerd maar zeker ook goed getraind zijn en blijven, worden de cursussen in kleine groepen gegeven. Hierdoor blijft het element persoonlijke aandacht gewaarborgd. Ook het oefenen in een echt oefencentrum is een voordeel, omdat de bedrijfshulpverleners in een omgeving zijn waar echt kan worden geblust op diverse brandhaarden. In het professionele oefencentrum kunnen de kandidaten naar hartenlust met slachtoffers aan de gang en oefenen in portofoongebruik.

Verdere ondersteuning

· NIBHV examen, diploma € 30,00 p.p.

· BHV-pasje á € 5,00

· Mocht u onverhoopt niet slagen voor een of allebei de onderdelen, dan bieden wij u éénmalig de mogelijkheid om (binnen 3 maanden) herexamen te doen. De kosten hiervan zijn € 25,00 per onderdeel.

· Er wordt gebruik gemaakt van de NIBHV-lesboeken (Nederlands instituut Bedrijfshulpverlening). Het lesboek is bij de opleiding inbegrepen. Als u geen lesboek meer heeft bij de herhaling, kunt u bij ons een nieuwe bestellen á € 17,50.

Programma en onderwerpen

BetreftTijdOnderwerpen

Opleiding BHV (dag 1)08.30 – 16.30 uurBrand, Ontruiming en Communicatie (BOC)

Opleiding BHV (dag 2)08.30 – 16.30 uurEHBO

Herhaling BHV (dag 1)09.00 – 16.30 uurBOC en EHBO

Let op!

· De cursus zal alleen doorgaan als er voldoende aanmeldingen zijn.

· Als u zich afmeldt, doe dat dan minstens een week voor aanvang van de cursus. Anders zijn wij genoodzaakt om kosten door te berekenen.

· Kandidaten wordt verzocht om tijdens de cursussen niet al te nette kleding te dragen.

· Er is ook de mogelijkheid om de cursus op uw locatie te verzorgen. Voorwaarde hierbij is dat u minimaal 10 kandidaten aanmeldt.

 

AGENDA & INSCHRIJVENPRIJZEN