Graag uw aandacht voor onze algemene voorwaarden

Deze annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle opleidingen, trainingen en examens welke aangeboden worden door LQA Opleiding & Training.

Annuleren van de opleiding/training

Als u onze inzet of die van een derde op het gebied van opleiding/training moet annuleren dan geldt een annuleringstermijn van minimaal 1 maand voor de geplande uitvoeringsdatum. Heeft u niet of niet tijdig geannuleerd dan brengen wij de volgende kosten in rekening:

Wij accepteren alleen schriftelijke of elektronische annuleringen.

 

Informatie met betrekking tot het Examen

Legitimatiebewijs
*Bij het examen dient u zowel een kopie van uw legitimatiebewijs (voor- en achterkant) in te leveren als uw geldige legitimatiebewijs te laten zien.  Als geldig legitimatiebewijs wordt geaccepteerd: 

Geldig paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingenbewijs.

Onvoldoende aanmeldingen
Indien er niet voldoende aanmeldingen zijn (minimaal 8 kandidaten), behouden wij ons het recht voor om de opleiding te annuleren. We nodigen u dan uit om aan de eerstvolgende opleiding deel te nemen.

Annuleren van het examen
Indien u de opleiding wilt annuleren of verschuiven (zonder dringende reden), dan dient u dit uiterlijk 1 week vóór aanvang doen. Anders zijn wij helaas genoodzaakt om de kosten van het examen door te berekenen.